کهن ترین شهر ایران کجاست؟

استان خوزستان میزبان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین سکونت‌گاه‌های شناخته‌شده انسان در جهان است که قدمت آن به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد باز می‌گردد.